Liewe Familie en Vriende,

Ons wil elkeen uit die diepte van ons hart bedank vir julie ondersteuning
tydens die skielike dood van Joan.

Dankie vir elkeen wat teenwoordig was by die begrafnis en die dienst
in Spankeren. Baie dankie
vir elke telefoonoproep, sms, e-mail, handdruk
en al die liefde en ondersteuning.

Bid vir ons...

Nogmaals dankie

Liefde-groete
Van Wyk - Eikeboom Families

 
Joan